رسول منتجب نیا دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی شد در جلسه شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی، دبیر کل این حزب اصلاح طلب انتخاب شد.

رسول منتجب نیا دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی شد

به گزارش رشت۲۰ ;در جلسه شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی، دبیر کل این حزب اصلاح طلب انتخاب شد.

بر این اساس، در جلسه امروز با اکثریت مطلق رای اعضای شورای مرکزی، رسول منتجب نیا به عنوان دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی انتخاب شد.