رشت از وضعیت قرمز خارج شد

رشت از وضعیت قرمز خارج شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از کلانشهر، گروه اجتماعی: بر اساس الگوهای اپلیکیشن ماسک (وابسته به وزارت بهداشت) شهرستان‌های گیلان از لحاظ وضعیت کرونا تغییر وضعیت دادند.

بر همین اساس شهرستان رشت از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر وضعیت داده و دو شهرستان رودسر و انزلی به شمار شهرستان‌های قرمز اضافه شده‌اند.
پیش از این رودبار و رشت در شمار شهرستان‌های قرمز قرار داشتند و بر اساس آخرین آمار تا صبح دیروز رودبار حتی به مرحله‌ی فوق قرمز نیز رسید.

باید دید آیا تغییر وضعیت در رشت مانند دیگر استان‌های کشور موجب تغییر ساز و کار محدودیت‌ها خواهد شد یا نه. تاکنون هیچ کدام از مقام‌های استانی از وضعیت تازه‌ی رشت اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند.

گفتنی است به جز رودسر، انزلی، طوالش و آستارا سایر شهرستان‌های گیلان همگی در وضعیت نارنجی قرار دارند.