رشت در انتظار انتخاب شهردار چهل و هشتم در شصت و نهمین انتصاب! تمام آنچه که باید از شهرداران رشت بدانید؛

رشت در انتظار انتخاب شهردار چهل و هشتم در شصت و نهمین انتصاب!

به گزارش رشت۲۰ ؛در سال ۱۲۸۳ ه‍. ش، قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب شد و رشت از نخستین شهرهای ایران بود که در آن شهرداری تأسیس شد و سیستم نوین مدیریت شهری در دروازه اروپا بنا شد. بلدیه رشت در ۱۲۸۶ خورشیدی تأسیس و امروز با نام شهرداری مسئولیت اداره این کلان‌شهر را به عهده دارد. مدیریت این سازمان با شهردار رشت است که از طریق آرای شورای شهر رشت انتخاب و حکم وی توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.

شهر رشت در ابتدا از طریق انجمن بلدیه و رئیس بلدیه (شهردار) مدیریت می‌شد و پس‌ازآن همانند سایر شهرهای کشور شهرداران آن از طریق مصاحبه انتخاب می‌شدند. پس از روی کار آمدن شوراها اما بحث انتخاب شهردار و تغییرات در رأس مدیریت شهری در اختیار شوراها قرار گرفت و اعضای شورا، شهرداران را منصوب و عزل می‌کردند. این روند در شهر رشت نیز به همین شکل صورت می‌پذیرفت. حال امانگاهی آماری خواهیم داشت به انتصاب شهرداران در شهر رشت از ابتدا تا به امروز. بر اساس آمارها شهر رشت از ابتدای بنای بلدیه تا به امروز ۶۸ شهردار، کفیل و سرپرست داشته است که به‌طور میانگین می‌توان گفت هر شهردار تا به امروز در شهر رشت حدود ۱۹٫۵ ماه مدیریت کرده است.

 

نکته دیگر آماری در خصوص شهرداران رشت این است که نخستین تغییر در شهرداران رشت پس از روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهرها، در سال ۸۰ رخ‌داده و پس‌ازآن ۲۱ شهردار و سرپرست برای شهر رشت انتخاب‌شده‌اند! روی کار آمدن ۲۱ شهردار و سرپرست طی ۱۷ سال یکی از رکوردهای تاریخی در شهرداری رشت است که نمی‌توان آن را بی‌ربط با تصمیمات گاه اشتباه شورایی دانست. بر همین اساس می‌توان گفت هر شهردار کمتر از ۱۰ ماه طی ۱۷ سال گذشته در سمت خود حضورداشته است.

 

میانگین عمر شهرداران تا پیش از بنای شوراها حدود ۲۴ ماه یعنی ۲ سال بوده اما پس از روی کار آمدن شوراها شهرداران و سرپرستان شهرداری عمر مدیریتی‌شان به زیر ۱۰ ماه رسیده است. البته با احتساب تکراری بودن شهرداران در طول تاریخ بلدیه و شهرداری رشت می‌توان گفت تا پیش از روی کار آمدن شوراها از سال ۱۲۸۶ تا سال ۱۳۸۰ در طول ۹۴ سال ۴۷ انتصاب شهردار و کفیل وجود داشته که ۳ مرتبه شهرداران برای بار دوم انتخاب‌شده بودند و ۳ کفیل برای شهرداری رشت انتخاب‌شده بود که بر این اساس می‌توان گفت عمر مدیریتی شهرداران پیش از بنای شوراها بیش از ۲۵٫۵ ماه بوده است. همچنین در خصوص دوران پس از روی کار آمدن شوراها باید گفت که از سال ۱۳۸۰ که نخستین تغییر پس از شروع بکار شوراها صورت پذیرفت، شهرداری رشت دارای انتصاب ۱۱ سرپرست برای شهرداری بوده که ۵ مرتبه آنها برای ۲ نفر رخ‌داده و ۱۰ شهردار برای رشت انتخاب‌شده که ۲ مرتبه آن برای محمدعلی ثابت‌قدم رخ‌داده است؛ بنابراین می‌توان گفت عمر مدیریتی شهرداران و سرپرستان شهرداری در صورت اجماع تکرر ادوار برخی از آنان به چیزی نزدیک به ۱۳ ماه خواهد رسید.

 

طی ۱۱۱ سال عمر بلدیه و شهرداری رشت این انجمن یا سازمان غیردولتی با مدیریت مدیرانی تکراری همراه بوده است که می‌توان از آن به ۳ مرتبه سرپرستی محمد نعمتی، ۲ مرتبه سرپرستی علی بهارمست و ۲ مرتبه شهرداری عبدالله شیرخانی، محمدعلی دادور، محمد غفاری و محمدعلی ثابت‌قدم اشاره نمود.

 

درهرصورت می‌توان گفت بنا بر آنچه آمار و ارقام می‌گوید، شهر رشت علیرغم مسائلی چون نهضت جنگل، وقوع حریق‌های متعدد و تخریب حدود ۱۰۰۰ دکان و ۱۰ کاروانسرا در رشت، انقلاب محرم ۱۳۲۷، تصرف رشت به دست مشروطه خواهان، وقوع جنگ جهانی، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و… تا پیش از بنای شوراها آرامش نسبی بسیار بیشتری داشته و با روی کار آمدن شوراها عمر مدیریتی در شهرداری رشت افت شدیدی کرده است.

 

در پایان می‌بایست چنین گفت که شهردار آینده رشت با کنار گذاشتن نام سرپرستان، کفیلان و انتصابات تکراری افراد، در واقع چهل و هشتمین شهردار رشت خواهد بود که در شصت و نهمین انتصاب پای به شهرداری رشت خواهد گذاشت.

 

 

 

۱– حاج میرزا خلیل رفیع (۱۲۸۶- ۱۳۰۰(

 

۲– سرگرد محمود غفاری (۱۳۰۲ – ۱۳۰۳(

 

۳– سرگرد اسماعیل سهراب زاده (۱۳۰۲ – ۱۳۰۴(

 

۴– سرگرد موسی شاهقلی (۱۳۰۴ – ۱۳۰۵(

 

۵– سرگرد محمد غفاری (۱۳۰۵(

 

۶– عیسی احتشامی (۱۳۰۵ – ۱۳۰۶(

 

۷– نصرالله رضا (کفیل) (۱۳۰۶ – ۱۳۰۷(

 

۸– رضا افشار (کفیل) (۱۳۰۷ – ۱۳۰۸(

 

۹– محمد حاتم (۱۳۰۸ – ۱۳۰۹(

 

۱۰– احمد خجسته (۱۳۱۰(

 

۱۱– عباس حاتمی (۱۳۱۰ – ۱۳۱۳(

 

۱۲– اسدالله مجلسی (۱۳۱۳ – ۱۳۱۴(

 

۱۳– قاسم مقدم (کفیل) (۱۳۱۴ – ۱۳۱۶(

 

۱۴– دکتر احمد آذر نوش (۱۳۱۶ – ۱۳۱۸(

 

۱۵– علی‌اصغر حجازی (۱۳۱۹ – ۱۳۲۱(

 

۱۶– محمود محمودی (۱۳۲۱ – ۱۳۲۲(

 

۱۷– یوسف سیمرغ (۱۳۲۲ – ۱۳۲۵(

 

۱۸– علی حسام (۱۳۲۵(

 

۱۹– دکتر ابوالفضل عباس زاده (۱۳۲۶ ۱۳۲۸(

 

۲۰– علیرضا بهزادی (۱۳۲۸ – ۱۳۲۹(

 

۲۱– مهندس ابراهیم موسویان (۱۳۲۹ – ۱۳۳۰(

 

۲۲– محمدعلی دادور (۱۳۳۰ – ۱۳۳۱(

 

۲۳– جهانگیر سرتیپ پور (۱۳۳۱ – ۱۳۳۳(

 

۲۴– عبدالحسین فروغی (۱۳۳۳ – ۱۳۳۴(

 

۲۵– یوسف رئیس سمیعی (۱۳۳۵ – ۱۳۳۶(

 

۲۶– شمس امیری (۱۳۳۶ – ۱۳۳۸(

 

۲۷– محمدحسین دهقان (۱۳۳۸(

 

۲۸– غلامحسین سمیع (۱۳۳۸ – ۱۳۳۹(

 

۲۹– علیرضا مهرداد (۱۳۳۹(

 

۳۰– محمدعلی دادور (۱۳۳۹ – ۱۳۴۰(

 

۳۱– سید مهدی یموت (۱۳۴۰ – ۱۳۴۱(

 

۳۲– محمدعلی دادور (۱۳۴۱ – ۱۳۴۲(

 

۳۳– سرلشکر بازنشسته حسین عطاپور (۱۳۴۳(

 

۳۴– رضا سجادی (۱۳۴۳ – ۱۳۴۴(

 

۳۵– دکتر قاسم صوفی (۱۳۴۴ – ۱۳۵۰(

 

۳۶– هادی زاهدی (۱۳۵۰ – ۱۳۵۱(

 

۳۷– عبدالله شیرخانی (۱۳۵۱ – ۱۳۵۲(

 

۳۸– ابوالحسن دادور (۱۳۵۲ – ۱۳۵۵(

 

۳۹ -هرمز ملکشاهی (۱۳۵۵ – ۱۳۵۶(

 

۴۰– عبدالله شیرخانی (۱۳۵۶ ۱۳۵۷(

 

۴۱– مهندس سید حسین موسوی (۱۳۵۷ – ۱۳۵۸(

 

۴۲– محمدتقی بحرپیما (۱۳۵۸-۱۳۵۹(

 

۴۳– احمد خشوعی (۱۳۵۹-۱۳۶۳(

 

۴۴– احمد رمضانپور نرگسی (۱۳۶۳-۱۳۶۵(

 

۴۵– اسماعیل فلاح (۱۳۶۵-۱۳۶۷(

 

۴۶– صادق خلیلی عباس‌آبادی (۱۳۶۷-۱۳۶۸(

 

۴۷– هادی الماسی (۱۳۶۸-۱۳۷۴(

 

۴۸– رحمت حمیدی (۱۳۸۰-۱۳۷۴(

 

۴۹– محمدعلی کارپور (سرپرست) (۱۳۸۰(

 

۵۰–مرتضی شگفت (۱۳۸۰-۱۳۸۲(

 

۵۱– رحمان انصاری (۱۳۸۲-۱۳۸۳(

 

۵۲– محمد نعمتی (سرپرست) (۱۳۸۳(

 

۵۳– اصغر شکرگزار (۱۳۸۳-۱۳۸۴(

 

۵۴ – محمد نعمتی (سرپرست) (۱۳۸۴-۱۳۸۵(

 

۵۵– رضا ساغری (۱۳۸۵-۱۳۸۶(

 

۵۶ – محمد نعمتی (سرپرست) (۱۳۸۴ ۱۳۸۵(

 

۵۷– رضا خاکسار (۱۳۸۶(

 

۵۸– محمود فریدونی (۱۳۸۶-۱۳۹۰(

 

۵۹– سید مجتبی خدمت بین دانا (سرپرست) (۱۳۹۰(

 

۶۰–محمدعلی ثابت‌قدم (۱۳۹۱-۱۳۹۲(

 

۶۱– میرنوید میر حق جو (سرپرست) (۱۳۹۲(

 

۶۲– علی بهارمست (سرپرست) (۱۳۹۲(

 

۶۳–محمدابراهیم خلیلی (۱۳۹۲ – ۱۳۹۳(

 

۶۴–کریم سرپرست (۱۳۹۳ – ۱۳۹۴(

 

۶۵– محمدعلی ثابت‌قدم (۱۳۹۴ – ۱۳۹۶(

 

۶۶– فرامرز جمشیدپور (سرپرست) (۱۳۹۶(

 

۶۷– مسعود نصرتی قزوینی نژاد (۱۳۹۶ – ۱۳۹۷(

 

۶۸– علی بهارمست (سرپرست) (۱۳۹۷(