رمضانپور، لیدری که از هیئت رئیسه چیزی نخواست!

رمضانپور، لیدری که از هیئت رئیسه چیزی نخواست!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، در شرایطی که ظهر امروز جلسه شورای شهر رشت با دستور جلسه انتخابات سال سوم شورای شهر رشت برگزار شد، همه اعضای طیف ۶ نفره شورا بجز احمد رمضانپور نرگسی به عضویت هیئت رئیسه در آمدند و سخنگویی شورا نیز به حجت جذب واگذار شد.

نکته جالب آنکه در میان طیف شش نفره شورا انحصارطلبی وجود نداشت و فاطمه شیرزاد نیز از طیف ۵ نفره شورا به عضویت هیئت رئیسه درآمد، اما با این وجود احمد رمضانپور که صندلی ریاست شورا را خود به اسماعیل حاجی پور تقدیم کرد و جایی نیز در هیئت رئیسه شورا نداشت. قابل تامل آنکه بسیاری احمد رمضانپور را به عنوان لیدر فراکسیون اکثریت شورا یا همان طیف ۶ نفره می دانند.

حال باید منتظر ماند و دید تکلیف کمیسیون های تخصصی و پنج گانه شورا چه خواهد شد و آیا دو موضوع ریاست رمضانپور بر یکی از کمیسیون ها به خصوص کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و همچنین ریاست افرادی از فراکسیون اقلیت بر کمیسیون های تخصصی شورا اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟!

گفتنیست احمد رمضانپور در دو سال گذشته هرگز ریاست یک کمیسیون و یا عضویت در هیئت رئیسه شورا را در اختیار نداشته است.