رمضانپور رئیس و زاهد نایب رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گیلان شد

رمضانپور رئیس و زاهد نایب رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گیلان شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از غیرمنتظره، در جلسه شب گذشته شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان گیلان متشکل از ۲۹ حزب و ۱۴ شخصیت حقیقی، انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد.

02 فرهام زاهد احمد رمضانپور نرگسی - رمضانپور رئیس و زاهد نایب رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گیلان شد

در پایان رای گیری احمد رمضانپور نرگسی با کسب ۲۲ رای از ۲۳ رای ممکنه، به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گیلان انتخاب شد.

همچنین فرهام زاهد و محمود حسنی پور نیز به ترتیب به عنوان نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم انتخاب شدند.