رهبر کره شمالی مرده است؟!

رهبر کره شمالی مرده است؟!

به گزارش رشت۲۰، هندوستان تایمز در خبری نوشت: کارشناسان می گویند کیم جونگ اون مرده است.