روحانی: ترامپ خبیث روی کار نمی‌آمد تولید نفت ما از منابع مشترک نفتی به یک میلیون بشکه می‌رسید!

روحانی: ترامپ خبیث روی کار نمی‌آمد تولید نفت ما از منابع مشترک نفتی به یک میلیون بشکه می‌رسید!

به گزارش رشت۲۰، حسن روحانی روز دوشنبه در آیین بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت، اظهارداشت: تولید نفت از منابع مشترک نفتی از ۷۰ هزار بشکه به ۴۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است و اگر این خبیث در آمریکا روی کار نیامده بود، امروز تولید ما از این میادین، به بیش از یک میلیون بشکه می‌رسید.

وی با بیان اینکه صنعت گاز با تولید انرژی پاک، یک صنعت زیربنایی و عامل توسعه کشور است، گفت: از تولید ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز امروز به نزدیک یکهزار میلیون متر مکعب رسیده ایم.

رئیس جمهور شبکه گاز رسانی در ایران را در دنیا بی نظیر دانست و اظهارداشت: هم اکنون ۱۷ هزار روستا در دولت تدبیر و امید به شبکه گاز سراسری متصل شده اند و سوخت ۸۹ نیروگاه کشور با گاز تامین می‌شود.

به گزارش «انتخاب»، مهمترین اظهارات روحانی به شرح زیر است:

مسوولان سراسر کشور در هفته دولت بخش‌هایی از خدماتی را که به ثمر رسانده اند، در اختیار افکار عمومی قرار دهند

صنعت گاز با تولید انرژی پاک، یک صنعت زیربنایی و عامل توسعه کشور است

قادریم به کشور‌های شرقی هم گاز صادر کنیم

سوخت ۸۹ نیروگاه کشور با گاز تامین می‌شود

تولید نفت از منابع مشترک نفتی از ۷۰ هزار بشکه به ۴۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است و اگر این خبیث در آمریکا روی کار نیامده بود، امروز تولید ما از این میادین، به بیش از یک میلیون بشکه می‌رسید

تاکید بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی؛ نباید سنگ‌های معدنی ارزشمند کشور به صورت خام صادر شود