روز رشت مختص به مردم این شهر است

سید امیر حسین علوی در زمینه روز رشت گفت : مناسبتی در دی ماه به نام روز رشت در ۱۲ این ماه نامگذاری شد و سال گذشته این امر مصوب گردید و برنامه ریزی ها و تدارکاتی نیز امسال انجام شد که متشکل از برنامه هایی متصل به هشت دی بود .
300x203 - روز رشت مختص به مردم این شهر است

به گزارش خبرفئری رشت و بخ نقل از خبرگزاری برنا سید امیر حسین علوی رییس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در زمینه روز رشت گفت : مناسبتی در دی ماه به نام روز رشت در ۱۲ این ماه نامگذاری شد و سال گذشته این امر مصوب گردید و برنامه ریزی ها و تدارکاتی نیز امسال انجام شد که متشکل از برنامه هایی متصل به هشت دی بود .
وی افزود : سین برنامه های ارایه شده سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری که همکاران بنده در شورا بررسی کرده بودند مورد تایید قرار گرفت و در حال حاضر بخشی از آن توسط این سازمان در حال اجراست.
وی اضافه کرد : بخشی از برنامه ها ظاهرا لغو شده است و برای اینجانب مورد سوال می باشد و از ریاست کمیسیون فرهنگی شورای شهرتقاضا دارم که پیگیر این موضوع باشند.
وی تاکید کرد : هیچ اتفاقی در شهرداری رشت رخ نمی دهد مگر اینکه در برنامه ریزی های سنواتی شورا دیده شود و کسی از اعضای شورا و مجموعه شهرداری حق ندارد این برنامه ها را به نام خود ثبت کند .
علوی تاکید کرد :اینگونه نیست که اگر برنامه ای با سلیقه ی فردی همخوانی ندارد لغو گردد و روز رشت مختص مردم این شهر است.
وی با بیان اینکه مردم به نمایندگان خود اعتماد راسخ دارند ،اظهار داشت :
حضور مردم بارها و بارها نشان داده که به نظام و کشور و خدمتگزاران خود اعتماد راسخ دارند و ما نیز باید این اعتماد مردم را بدون پاسخ نگذاریم.
وی گفت : اختلاف سلایق همواره موجود است و رفع می شود و تذکرات اعضای شورای شهر نیز از این نوع است و امیدواریم که اینگونه اختلافها به شکل مثبت مرتفع شده و اتفاقاتی رخ ندهد که آسیبی به مردم و شهر رشت وارد کند .