روز شنبه استیضاح شهردار برگزار می‎شود|نمیتوان شهر را معطل تصمیم اعضا کرد

روز شنبه استیضاح شهردار برگزار می‎شود|نمیتوان شهر را معطل تصمیم اعضا کرد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از دیارمیرزا رییس شورای شهر رشت در گفتگویی در مورد جلسه استیضاح شهردار رشت گفت: طبق قانون ۱۰ روز پس از اعلام وصول استیضاح رییس شورا موظف است جلسه استیضاح را برگزار گند.

اسماعیل حاجی پور با اشاره به اینکه دو جلسه قبل به علت حد نصاب نرسیدن اعضای شورا لغو شده، گفت: روز شنبه چهارم مرداد آخرین روز از مهلت ۱۰ روزه برای برگزاری جلسه استیضاح است که این جلسه راس ساعت ۱۱ صبح برگزار میشود.

 

وی ادامه داد: اگر اعضای شورا مانند دو جلسه قبل در صحن حضور پیدا نکنند، طبق اختیاراتی که قانون به رییس شورا داده است و با تقاضا یک سوم از اعضا یعنی چهار عضو طرح استیضاح از دستور جلسه خارج و پس گرفته می شود.

 

حاجی پور با اشاره به اینکه طرح سوال از حقوق قانونی اعضای شورا است، گفت: تلاش همه اعضا برای کمک به شهر و توسعه شهری است و بنده نمی توانم شهر را معطل نگهدارم تا برخی از اعضا تصمیم خود را بگیرند.

 

رئیس شورای شهر رشت در پایان گفت: آنچه مهم بوده شهر رشت است و باید برای منافع شهر کارها صورت بگیرد.