روشنایی تونل سطح توقع دهیاران یک دهستان اشکورات از نماینده مجلس!

روشنایی تونل سطح توقع دهیاران یک دهستان اشکورات از نماینده مجلس!

به گزارش رشت۲۰ به نقل از گیل خبر؛ روشنایی تونل ، سطح توقع دهیاران یک دهستان اشکورات از نماینده مجلس است و به خاطر همین موضوع بنر تقدیر و تشکری را نصب کرده اند.

اشکورات 1 - روشنایی تونل سطح توقع دهیاران یک دهستان اشکورات از نماینده مجلس!

دهیاران دهستان شوئیل و اشکور علیا از نماینده شهرستان های رودسر و املش بخاطر روشنایی تونل در اشکورات رحیم آباد تقدیر و تشکر کردند.

تونلی که بارها اعلام خاموشی آن توسط رسانه ها موجب شد تا مورد پیگیری قرار گیرد و سرانجام  روشن شود. با این وضعیت عجیب نصب بنرها در استان های شمالی  باید شاهد باشیم به دلیل نصب یک آب خوری هم بنر تقدیر و تشکری از مسئول و نماینده ای نصب شود. البته موارد مشابه آن به وفور دیده شده است.