روش جدید جذب ژن های خوب در شهرداری! از کارآموزی تا استخدام

روش جدید جذب ژن های خوب در شهرداری! از کارآموزی تا استخدام

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده‌های داغ رشت۲۰ حکایت از آن دارد که فرزند یکی از نیروهای رسمی شهرداری که توانسته بود چندی پیش با لابی‌های بسیار حکم مدیریتی دریافت کند، با روشی خاص و قابل‌تأمل در مجموعه شهرداری جذب‌شده است.

خوب - روش جدید جذب ژن های خوب در شهرداری! از کارآموزی تا استخدام

چندی پیش بود که فرزند نوجوان یکی از معاونین شهردار سابق با استفاده از فرصت دوران کارآموزی موفق شده بود تا با سندسازی علیه شهرداری جذب این سازمان عریض و طویل شود. حال اما پس از گذشت یک سال این ماجرا بازهم تکرار شده و این بار فرزند یکی از مدیران شهرداری با استفاده از ترفند ورود به‌عنوان کارآموز توانست علیه شهرداری سندسازی‌های لازم را صورت دهد تا جذب این سازمان شود.

روش ورود به عنوان کارآموز این روزها به یکی از جذاب‌ترین روش‌های ورود ژن‌های خوب به مجموعه شهرداری شده است که متأسفانه هیچ راهکاری برای مقابله با این رانت عجیب دیده نشده است و امید است برخی با دفاع واقعی و درست از مجموعه شهرداری مانع بروز چنین اتفاقاتی در این سازمان که درآمد آن از جیب شهروندان است، شوند.