روغن ریخته ای که نذر امامزاده می شود!

روغن ریخته ای که نذر امامزاده می شود!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از خبرراست، در شرایطی که شنیده می شود یکی از کاندیداهای پرحاشیه مجلس از حوزه انتخابیه رشت به دلیل جعل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، رد صلاحیت خواهد شد، وی در برخی محافل حرف از کنار کشیدن به نفع لیست حرف میزند!

نکته قابل تامل اینکه همین فرد که در مقطع کارشناسی ارشد با مسئله مدرک تحصیلی مواجه است در گذشته خود را دکتر خطاب می کرده که در خصوص همان مدرک تحصیلی وی نیز حرف و حدیث بسیار وجود دارد.

 

نکته جالب اینکه همین فرد پرحاشیه و پر ادعا پیش از این سابفه خیانت به همان لیست را داشته و قطعا به دلیل اقدامات گذشته خود دیگر در لیست مدنظر قرار نخواهد گرفته و اکنون تنها در حال ایجاد شرایط جو روانی است تا پیش از رد صلاحیت و آبروریزی پس از آن، با نذر کردن روغن ریخته، بیش از این زیر سوال نرود!