روند ساخت تصفیه خانه زباله های سراوان مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش رشت۲۰ ;دکتر ناصر حاج محمدی در جریان بازدید از پروژه تصفیه خانه دفنگاه زباله های سراوان از پیمانکاران طرح و همچنین عوامل اجرایی خواست تا به دلیل حساسیت موضوع در اجرای این پروژه سرعت عمل به خرج دهند.