رونمایی از سردیس دکتر محمد معین در بوستان کتاب به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت به مناسبت ۱۲ دی روز رشت