رونمایی سردار آزمون از معشوقه خود بصورت نصفه نیمه! عکس

رونمایی سردار آزمون از معشوقه خود بصورت نصفه نیمه! عکس

سردار آزمون در روز عشق با انتشار عکسی از معشوقه خود رونمایی کرد

سردار آزمون پنامزد کرده است؟

استوری سردار آزمون در روز عشق، که دختری از طرفداران تیم ملی فوتبال ایران را در استادیوم نشان می دهد، شائبه نامزدی او را تقویت کرده است.

البته رونمایی سردار نصفه و نیمه بوده است.

عکس و متن منتشر شده توسط سردار آزمون

عکس و متن منتشر شده توسط سردار آزمون