رویا پردازی پانترک‌ها برای جدایی طلبی!

رویا پردازی پانترک‌ها برای جدایی طلبی!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، طی هفته های گذشته بحث ادعای بی اساس پان ترک ها برای الحاق بخش از خاک گیلان به اردبیل و تخریب اموال عمومی و دست درازی به نام حریان آستارا داغ بوده است. به گونه ای که حتی این افراد اقدام به پایین انداختن تابلوی حیران آستارا و بالا بردن پرچم کشور آذربایجان کردند!

با این حال اما فرماندار آستارا در اظهار نظری پاسخی محکم به ادعاهای مطرح شده توسط اردبیلی و پان ترک ها داد. اما پس از این اظهارات بود که نماینده ارومیه در مجلس خود را قاطی ماجرا کرد و در اظهاراتی سخیف و وحدت شکنانه مدعی شد گردنه حیران همانند زنجان، قزوین و اردبیل جز لاینفک ملک آذربایجان ایران است. اظهاراتی زشت و دور از وطن پرستی که شباهت بسیاری به اقدامات سال های اخیر پانترک های جدایی طلب داشته است و قطعاً می بایست باید پاسخی روشن و محکم به آن داده شود.

این اظهارات قومیتی چنان فضا را ملتهب کرده است که انتظار می رود نمایندگان گیلان هرچه سریع تر در واکنش به آن موضع گیری مشخص و صریحی داشته باشند و پیگیر برخورد کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان با این نوع اظهارات تفرقه افکنانه باشند.

گفتنیست موضوعات رخ داده طی چند هفته گذشته به دلیل بحث الحاق ۲۰ کیلومتر به گیلان و نصب ورودی دروازه گیلان بوده است.