رژه خودرویی عملیات زمستانی شهرداری رشت انجام شد

رژه خودرویی عملیات زمستانی شهرداری رشت انجام شد

به گزارش رشت۲۰ ;در این برنامه ۷۰ دستگاه خودروهای مرتبط با عملیات برف روبی شهرداری به طور منظم رژه رفتند و آمادگی خود را برای انجام عملیات زمستانی در شهر رشت به نمایش گذاشتند.

در این رژه ۷۰ دستگاه خودروی سبک، نیمه سبک و سنگین و همچنین برخی از خودروهای مرتبط با عملیات برف روبی سازمان آتش نشانی شهرداری رشت شرکت داشتند.

شهردار رشت را نیز در این برنامه علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری، علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، حامد بشردانش مدیر خدمات شهری شهرداری و برخی از مدیران ستادی و مدیران مناطق شهرداری رشت همراهی می کردند.

گفتنی است این برنامه رژه برای جلوگیری از ایجاد ترافیک در خیابانهای رشت، در مسکن مهر برنامه ریزی شد.