رژه ماشین آلات سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت برگزار شد

رژه ماشین آلات سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت برگزار شد

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، رژه ماشین آلات سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت به منظور آمادگی بحران های احتمالی فصل سرما برگزار شد.
رژه ماشین آلات سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت برگزار شد