رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون شطرنج کشور شد

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون شطرنج کشور شد

به گزارش رشت۲۰-طی حکمی از سوی دکتر مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون شطرنج کشور شد