زمان محاکمه دختر آقای وزیر مشخص شد توسط قاضی مسعودی مقام؛

زمان محاکمه دختر آقای وزیر مشخص شد

به گزارش رشت۲۰-قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: شبنم نعمت‌زاده از متهمان پرونده شرکت‌های دارویی دوشنبه هفته آینده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی محاکمه می‌شود.

.قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: شبنم نعمت‌زاده از متهمان پرونده شرکت‌های دارویی دوشنبه هفته آینده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی محاکمه می‌شود.

 

این پرونده در شعبه سوم دادگاه رسیدگی خواهد شد.