زندانیان زباله های رهاشده در جاده ها را جمع آوری کردند

زندانیان زباله های رهاشده در جاده ها را جمع آوری کردند

۳۶نفر از زندانیان زباله های رهاشده در جاده های رشت را جمع آوری کردند.

81650730_91696291cbcce
به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایسنا منطقه گیلان، رهاسازی زباله در مسیر جاده های اصلی و فرعی روستاها و شهرها، حاشیه رودخانه ها یکی از معضلات اصلی محیط زیست استان به شمار می رود که مناظر و چشم اندازهای طبیعی را زشت می کنند.
برای پاکسازی این مناطق با هماهنگی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان و قاضی ناظر زندان جمعی از زندانیان برای پاکسازی بخش خشکبیجار رشت اقدام شد.
تعداد این زندانیان ۳۶ نفر است که جزء زندانیان راه باز هستند و از پانزدهم اسفندماه جاری عملیات پاکسازی معابر عمومی،حاشیه جاده ها و رودخانه ها و سواحل در بخش خشکبیجار شهرستان رشت را انجام می دهند.
این عملیات پاکسازی با همکاری و مشارکت بخشداری،دهیاری ها، تعاونی دهیاران در بخش خشکبیجار در حال اجرا بوده و پس از اتمام پاکسازی در این بخش در بخشهای لشت نشاء، کوچصفهان، سنگر، مرکزی و خمام نیز تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت