سارنگ حسن پور سرپرست فرمانداری شفت شد با حکم استاندار گیلان؛

سارنگ حسن پور سرپرست فرمانداری شفت شد

به گزارش رشت۲۰ به نقل از گیلخبر؛ حسن پور که در سوابق خود بخشداری خشکبیجار و معاون اداره کل امنیتی استانداری گیلان را داراست از سوی استاندار گیلان سکان دار فرمانداری شفت را در دست گرفت.

گفتنی است پیش از این سید محسن موسوی به عنوان فرماندار شهرستان شفت فعالیت می کرد.