ساعت کاری شهرداری منطقه ۲ رشت افزایش یافت

ساعت کاری شهرداری منطقه ۲ رشت افزایش یافت

در راستای تکریم و احترام به شهروندان و سرعت بخشیدن به روال کاری مراجعان ساعت کاری کارکنان این اداره تا ساعت ۴ بعد از ظهر افزایش پیدا می کند.

6388 768x505 300x197 - ساعت کاری شهرداری منطقه ۲ رشت افزایش یافت

 به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از گیل خبر، در راستای تکریم و احترام به شهروندان و سرعت بخشیدن به روال کاری مراجعان ساعت کاری کارکنان این اداره تا ساعت ۴ بعد از ظهر افزایش پیدا می کند.
این شهرداری امیدوار است با سرعت بخشیدن به روال کاری خود در جهت تعامل و همکاری بیشتر با شهروندان محترم منطقه گام بردارد.