سالروز درگذشت آرسن میناسیان و وعده عملی نشده شورای چهارم

سالروز درگذشت آرسن میناسیان و وعده عملی نشده شورای چهارم

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، اواخر عمر شورای چهارم شهر رشت بود که در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت اسماعیل حاجی پور پیشنهاد نصب تندیس آرسن میناسیان خیّر ارمنی و تغییر نام داروخانه کارون اولین داروخانه شبانه‌روزی ایران به داروخانه آرسن میناسیان را ارائه کرد.

پس از این اما با وجود گذشت حدود یک سال از این پیشنهاد تاکنون هیچ تغییری در نام داروخانه کارون و یا نصب تندیس این خیّر شهیر ارمنی شهر رشت در مقابل این داروخانه تا امروز که سالروز درگذشت آرسن میناسیان است صورت نگرفت.

نکته قابل تأمل اینکه در کنار داروخانه شبانه‌روزی کارون یک پیتزافروشی به نام «آرسن» راه‌اندازی شده که تلخند نامیمونی برای حراست از میراث فرهنگی و قدردانی از مشاهیر و بزرگان شهر رشت است آن‌هم برای فردی چون آرسن میناسیان که در سطح شهر رشت و پیاده راه بافت مرکزی رشت هیچ اثری از وی بجز نام گذاری نصفه و نیمه یک خیابان به نامش وجود ندارد.