ساماندهی سگ‌های ولگرد در رشت مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری رشت؛

ساماندهی سگ‌های ولگرد در رشت

به گزارش رشت۲۰ ؛ مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری رشت گفت:عقیم سازی سگ‌های بلاصاحب در دستور کار است.

emruzonline 57a6e68b68aee4.99609370 300x188 - ساماندهی سگ‌های ولگرد در رشت

علیرضا حاجی پور اظهار کرد:در مرحله نخست ساماندهی سگ‌های بلاصاحب باید آنها را زنده‌گیری و پس از آن نسبت به عقیم سازی و واکسیناسیون اقدام کرده و در نهایت باید سگ ها را واگذار و یا رهاسازی کنیم.

 

وی با اشاره به اینکه باید تمامی دستگاه‌های متولی در این حوزه ورود و همکاری کنندگفت:رهاسازی مجدد سگ‌های بلاصاحب پس از واکسیناسیون و عقیم سازی،خواسته تمامی سمن‌های حامی حیوانات در رشت است.

 

حاجی پور با بیان اینکه یکی از بندهای قرار داد پیمانکاران با سازمان پسماند شهرداری رشت پیرامون جمع آوری سگ های بلاصاحب است افزود: در بسیاری از شهرهای دیگر نسبت به سگ کشی اقدام می شود و در شهر قزوین نیز سایت ۲۰۰ هکتاری به منظور ساماندهی و رهاسازی سگ های ولگرد ایجاد شده است.

 

مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری رشت با اشاره به اینکه یک قلاده سگ در طول سال چندین بار زا و ولد می‌کند بیان کرد:عقیم سازی سگ‌های بلاصاحب در دستور کار است.

 

وی به وضعیت احداث تصفیه خانه شیرآبه سراوان اشاره کرد و گفت:هفته گذشته بازدیدی از مراحل اجرایی تصفیه خانه انجام شد.

 

مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری رشت با اشاره به مباحث اعتباری احداث تصفیه خانه افزود: منابع طبیعی صدور مجوز قطع درختان به منظور ایجاد تصفیه خانه را منوط به رعایت استانداردها در ساخت تصفیه خانه اعلام کرده است.

 

حاجی پور با بیان اینکه در واگذاری زمین از سوی منابع طبیعی به منظور احداث تصفیه خانه رشت تعلل می شود گفت: با چنین شرایطی حجم مشکلات افزایش پیدا میکند.