سانسور کلاه‌قرمزی به دلیل لباس جلوباز دیبی ! + عکس

سانسور کلاه‌قرمزی به دلیل لباس جلوباز دیبی ! + عکس

بی قانون ضمیمه طنز روزنامه قانون, در واکنش به سانسورهای عجیب و غریب صدا و سیما تصویر طنزی را منتشر نمود.

صدا و سیما: تازه فهمیدیم لباس دیبی جلو بازه

در ادامه میتوانید تصویر طنز روزنامه بی قانون را در واکنش به سانسورهای عجیب صدا و سیما مشاهده نمایید:

طنز بی قانون در واکنش به سانسورهای صدا و سیما

طنز بی قانون در واکنش به سانسورهای صدا و سیما