سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نصب بنرهایی در ارتباط با حضور یک مربی فرانسوی حرکات موزون و مدرن در رشت گفت: ولنگاری های فرهنگی مورد قبول اعضای شورا نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت , سیدرضا موسوی روزان عصر امروز در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: اتفاقاتی که گاهی اوقات فضای شهر ما را در برمی گیرد بسیاری از موضوعات را در شهر ما تحت الشعاع قرار می دهد. وی با اشاره به اتفاقات رخ داده سال گذشته در روز رشت اظهار کرد: در روز رشت اقدامات ارزشی که با فرهنگ دینی ما سازگار است رخ داد اما اتفاقاتی هم انجام شد که در شأن مردم ما نبود. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: سال گذشته تنها ۳۰ الی ۴۰ نفر اتفاق روز رشت را از نزدیک ملاحظه کردند اما با گسترش آن خبر، ده ها هزار نفر آن را مشاهده کردند. موسوی روزان با اشاره به اینکه برخی افراد مسئله روز رشت سال گذشته را با فتنه ۸۸ مقایسه کردند بیان کرد: فتنه ۸۸ همه نظام را تحت الشعاع قرار داده بود و افرادی وارد شدند که از ارکان نظام و نزدیکان امام(ره) بودند. وی خاطرنشان کرد: نباید یک اتقاق بد که در یک گوشه از رشت رخ داده بود آن قدر گسترش می یافت و با بزرگترین اتفاق کشور مقایسه می شد. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به برگزاری دوره آموزشی و دعوت از یک خانم فرانسوی اظهار داشت: در این مورد تنها یک بنر زده شد و شاید هم هیچکس ندید و نباید مدام در پیام ها منتشر شود. موسوی روزان, مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی را یک انسان خوب, حزب اللهی و ارزشی عنوان کرد و گفت: به اندازه کافی گوش قانع را کشیدیم و آیا دیگر مشکلی در این مملکت نیست وهمه افکار باید به این موضوع مشغول شود. وی با اشاره به اینکه بزرگنمایی یک موضوع بیش از حد خودش قابل تحمل نیست عنوان کرد: هر موضوعی در حد و اندازه های خودش خوب …

سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نصب بنرهایی در ارتباط با حضور یک مربی فرانسوی حرکات موزون و مدرن در رشت گفت: ولنگاری های فرهنگی مورد قبول اعضای شورا نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت , سیدرضا موسوی روزان عصر امروز در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: اتفاقاتی که گاهی اوقات فضای شهر ما را در برمی گیرد بسیاری از موضوعات را در شهر ما تحت الشعاع قرار می دهد. وی با اشاره به اتفاقات رخ داده سال گذشته در روز رشت اظهار کرد: در روز رشت اقدامات ارزشی که با فرهنگ دینی ما سازگار است رخ داد اما اتفاقاتی هم انجام شد که در شأن مردم ما نبود. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: سال گذشته تنها ۳۰ الی ۴۰ نفر اتفاق روز رشت را از نزدیک ملاحظه کردند اما با گسترش آن خبر، ده ها هزار نفر آن را مشاهده کردند. موسوی روزان با اشاره به اینکه برخی افراد مسئله روز رشت سال گذشته را با فتنه ۸۸ مقایسه کردند بیان کرد: فتنه ۸۸ همه نظام را تحت الشعاع قرار داده بود و افرادی وارد شدند که از ارکان نظام و نزدیکان امام(ره) بودند. وی خاطرنشان کرد: نباید یک اتقاق بد که در یک گوشه از رشت رخ داده بود آن قدر گسترش می یافت و با بزرگترین اتفاق کشور مقایسه می شد. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به برگزاری دوره آموزشی و دعوت از یک خانم فرانسوی اظهار داشت: در این مورد تنها یک بنر زده شد و شاید هم هیچکس ندید و نباید مدام در پیام ها منتشر شود. موسوی روزان, مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی را یک انسان خوب, حزب اللهی و ارزشی عنوان کرد و گفت: به اندازه کافی گوش قانع را کشیدیم و آیا دیگر مشکلی در این مملکت نیست وهمه افکار باید به این موضوع مشغول شود. وی با اشاره به اینکه بزرگنمایی یک موضوع بیش از حد خودش قابل تحمل نیست عنوان کرد: هر موضوعی در حد و اندازه های خودش خوب …

رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان گیلان از کشف نزدیک به ۷۳ هزار قلم کالای خارجی قاچاق در رشت خبر داد.
82375573 71303868 300x200 - سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نصب بنرهایی در ارتباط با حضور یک مربی فرانسوی حرکات موزون و مدرن در رشت گفت: ولنگاری های فرهنگی مورد قبول اعضای شورا نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت , سیدرضا موسوی روزان عصر امروز در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: اتفاقاتی که گاهی اوقات فضای شهر ما را در برمی گیرد بسیاری از موضوعات را در شهر ما تحت الشعاع قرار می دهد. وی با اشاره به اتفاقات رخ داده سال گذشته در روز رشت اظهار کرد: در روز رشت اقدامات ارزشی که با فرهنگ دینی ما سازگار است رخ داد اما اتفاقاتی هم انجام شد که در شأن مردم ما نبود. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: سال گذشته تنها 30 الی 40 نفر اتفاق روز رشت را از نزدیک ملاحظه کردند اما با گسترش آن خبر، ده ها هزار نفر آن را مشاهده کردند. موسوی روزان با اشاره به اینکه برخی افراد مسئله روز رشت سال گذشته را با فتنه 88 مقایسه کردند بیان کرد: فتنه 88 همه نظام را تحت الشعاع قرار داده بود و افرادی وارد شدند که از ارکان نظام و نزدیکان امام(ره) بودند. وی خاطرنشان کرد: نباید یک اتقاق بد که در یک گوشه از رشت رخ داده بود آن قدر گسترش می یافت و با بزرگترین اتفاق کشور مقایسه می شد. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به برگزاری دوره آموزشی و دعوت از یک خانم فرانسوی اظهار داشت: در این مورد تنها یک بنر زده شد و شاید هم هیچکس ندید و نباید مدام در پیام ها منتشر شود. موسوی روزان, مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی را یک انسان خوب, حزب اللهی و ارزشی عنوان کرد و گفت: به اندازه کافی گوش قانع را کشیدیم و آیا دیگر مشکلی در این مملکت نیست وهمه افکار باید به این موضوع مشغول شود. وی با اشاره به اینکه بزرگنمایی یک موضوع بیش از حد خودش قابل تحمل نیست عنوان کرد: هر موضوعی در حد و اندازه های خودش خوب ...