سرنوشت استیضاح ثابت قدم چه خواهد بود؟

سرنوشت استیضاح ثابت قدم چه خواهد بود؟

نیت برخی از موافقان استیضاح بیش از آنکه در راستای تامین منافع مردم باشد، بر گرفته از خشمی است که پس از برکناری نیروهای نزدیک به آنان و یا خود آنان از سازمان های زیر مجموعه شهرداری رشت به وجود آمده است.

uauu محمدعلی ثابت قدم 300x200 - سرنوشت استیضاح ثابت قدم چه خواهد بود؟

 به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خزر، شهردار رشت فردا آخرین دفاع خود را ارائه خواهد داد تا شاید بتواند جبهه اکثریت شورا را که این روزها مخالفت با وی سبب شده تا بار دیگر رنگ و بوی اتحاد را به خود ببینند، قانع کند. اما آیا اظهارات ثابت قدم در جلسه سرنوشت ساز فردا تاثیری در روند استیضاح خواهد داشت؟!

نگاهی به اخبار منتشر شده در گذشته ای نه چندان دور حکایت از آن دارد که اظهارات شهردار در روز استیضاح معمولا تاثیری در روند ابقاء یا برکناری وی ایفا نخواهد کرد و معمولا موافقان عملکرد پیش از استماع اظهارات شهردار، موافق شده و مخالفان هم شمشیر برکناری را قبل از برگزاری جلسه نهایی از رو بسته اند. یعنی بعید است فردا و در طول جلسه استیضاح مخالفی به موافق و یا برعکس تبدیل شود بلکه تصمیم گیری ها در خصوص آنچه که فردا رقم خواهد خورد، امشب و در جلسات شبانه اتخاذ می شود.

این شاید سنت غلطی است که تنها محدود به برکناری شهردار فعلی رشت نبوده و خلیلی شهردار سابق رشت هم از این موضوع آگاه بوده است، شاهد این مدعا بازخوانی قسمتی از اظهارات شهردار سابق رشت در روز برکناری اش می باشد. آنجا که خلیلی صراحتا در پایان گفته های خود به اعضای شورا می گوید: من هر چه که بگویم شما تصمیم خود را از قبل گرفته اید.

آنطور که به نظر می رسد ثابت قدم فردا شرایط سختی را در شورا تجربه خواهد کرد اما با این حال بعید است تغییری در پیش بینی ها رخ داده و موازنه ی قدرت در پارلمان محلی شورا به نفع موافقان استیضاح رقم خورده باشد.

کارگرنیا مخالفت خود را با استیضاح ثابت قدم اعلام و برای آنکه خیال هواداران شهردار رشت را در شورا تا حد زیادی راحت کند، آن را رسانه ای هم نموده است، هرچند گفته می شود رای یکی دیگر از مخالفان فعلی عملکرد ثابت قدم هم پیرامون استیضاح شهردار از قاطعیت کافی برخوردار نبوده و به قولی هنوز در هاله ای از ابهام است. به بیان دیگر جدیتی که در بین موافقان ثابت قدم در حمایت از او وجود دارد بسیار بیشتر از قطعیتی است که مخالفان ثابت قدم در برکناری او از خود نشان داده اند.

اگرچه اینبار استیضاح کنندگان از نظر کمیت بر جناح مقابل برتری دارند، اما به نظر می رسد مخالفان استیضاح بیش از موافقان آن بر درستی کار خود ایمان دارند چرا که براساس آخرین تغییرات صورت گرفته در مجموعه شهرداری رشت که از آن به عنوان برکناری نیروهای وابسته به یکی دو عضو شورا که هم اکنون در جرگه موافقان استیضاح قرار دارند یاد می شود، باید گفت نیت برخی از موافقان استیضاح بیش از آنکه در راستای تامین منافع مردم باشد، بر گرفته از خشمی است که پس از برکناری نیروهای نزدیک به آنان و یا خود آنان از سازمان های زیر مجموعه شهرداری رشت به وجود آمده است.

مطمئنا سرنوشت استیضاح به هر نحوی که باشد، اعضای شورای چهارم فارغ از جناح بندی های مرسوم در آن، شانس بسیار کمی برای موفقیت در انتخابات آتی خواهند داشت. مردم رشت از عملکرد شورایی که بیشتر اوقات خود را صرف مناقشه های درونی نموده، راضی نیستند و این را به وضوح در انتخابات بعدی به رخ اعضای فعلی خواهند کشید.