سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا منصوب شد با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا منصوب شد

به گزارش رشت۲۰ ; طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر احمد لسانی سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا شد.

طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر احمد لسانی به عنوان سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا منصوب شد.

 

پیش از این، دکتر حامد ابراهیمی این مسوولیت را برعهده داشت.