سرپرست علوم پزشکی گیلان سهامدار یک بیمارستان خصوص است؟!/ تضاد و تقابل میان اهداف دولت و بیمارستان‌های خصوصی

سرپرست علوم پزشکی گیلان سهامدار یک بیمارستان خصوص است؟!/ تضاد و تقابل میان اهداف دولت و بیمارستان‌های خصوصی

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، سال‌هاست که از افتتاح آخرین بیمارستان دولتی در شهر رشت می‌گذرد و آخرین باری که کسی دستی بر چهره خاک گرفته بیمارستان‌های دولتی استان گیلان کشیده پروفسور انوش برزیگر رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی گیلان است؛ اما در این میان تعداد زیادی بیمارستان خصوصی در شهرهای مختلف استان گیلان افتتاح شده‌اند.

در این بین اما چندی پیش و پس از برکناری شاهرخ یوسف زاده از ریاست دانشگاه علوم پزشکی، ارسلان سالاری به‌عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد تا ماجرای روسای علوم پزشکی که در بیمارستان‌های خصوصی سهام‌دار هستند ادامه یابد.

 

بر اساس آنچه که در پرتال بیمارستان قائم رشت آماده است، بخشی از سهام این بیمارستان متعلق به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی است و با توجه به سهامداری فردی که در رأس دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار گرفته، چندان نمی‌توان به توسعه بیمارستان‌های دولتی و ارائه خدمات به عموم مردم امیدوار بود.

از سوی دیگر بیمارستان‌های خصوصی که ارسلان سالاری نیز یکی از سهامداران در آن محسوب می‌شود با تضاد و تقابل جدی با اهداف دولت در خصوص مسئله طرح تحول سلامت قرار دارند و این یکی دیگر از موارد مورد بحث در خصوص سرپرستی سالاری بر علوم پزشکی گیلان است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دوران سرپرستی سالاری در علوم پزشکی گیلان به ریاست وی در این دانشگاه علیرغم تمامی انتقادات و حواشی موجود ختم خواهد شد؟!