سرگردانی رشتوندان به خاطر تغییر پیش شماره های تلفن شرکت مخابرات پاسخگو نشد؛

سرگردانی رشتوندان به خاطر تغییر پیش شماره های تلفن

به گزارش رشت۲۰-در حالیکه تعداد زیادی از شهروندان به دلیل تغییر پیش شماره های تلفن ثابت در رشت دچار مشکل شده اند اما خبری از واکنش شرک مخابرات نیست.شرکت مخابرات با تغییر پیش شماره های تلفن ثابت باعث مشکلات زیادی برای شهروندان رشتی شده است. متاسفانه روابط عمومی ناکارآمد شرکت مخابرات برای اطلاع رسانی از یکسو و مشکلات پس از تغییر شماره ها ضرورت این تغییرات را تا حد زیادی با چالش مواجه کرده است.

شرکت های مختلف برای تبلیغات کسب و کار خود همواره شماره تماس تلفن های ثابت خود را در بر روی بروشور، کارت ویزیت و تراکت قرار می دهند که با تغییر شماره های ثابت دچار مشکلات جدی می شوند. عدم پشتیبانی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت از شماره های جدید و نیاز به پیگیری های مشترکین دومین آسیب وارده به شهروندان است. تداخل خطوط مختلف و افزایش تماس های اشتباه سومین موردی است که مورد شکایت شهروندان قرار گرفته است.

حدود دو هفته از انعکاس نارضایتی شهروندان از تغییر مجدد پیش شماره ها می گذرد اما گویا شرکت مخابرات علاقه خاصی به توضیحات دلایل این تغییرات ندارد!