سعید فتاحی برکنار شد | سرپرست جدید مسابقات سازمان لیگ منصوب شد سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد:

سعید فتاحی برکنار شد | سرپرست جدید مسابقات سازمان لیگ منصوب شد

به گزارش رشت۲۰ ;با حکم رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران سهیل مهدی به عنوان سرپرست مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران انتخاب شد.

حیدر بهاروند ضمن تشکر از زحمات سعید فتاحی در حکمی سهیل مهدی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست مسابقات فوتبال ایران منصوب کرد.

 

در حکم ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران آمده است: نظر به تخصص و تعهد شما در این حوزه موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند منان خواستارم.