سعید مرتضوی؛ «گمشده» و «تحت تعقیب»! + تصاویر

سعید مرتضوی؛ «گمشده» و «تحت تعقیب»! + تصاویر

پس از سخنان معاون قوه قصائیه درباره اینکه هنوز سعید مرتضوی را برای اجرای حکمش «گیر نیاورده‌اند» امروز در سطح شهر تصاویر سعید مرتضوی با عنوان «گمشده» و «تحت تعقیب» به چشم می‌خورد.

 

پویش مردمی برای پیدا کردن سعید مرتضوی

پس از سخنان معاون قوه قصائیه درباره اینکه هنوز سعید مرتضوی را برای اجرای حکمش «گیر نیاورده‌اند» و گزارش یکی دو روز پیش رسانه‌ها درباره بی‌اطلاعی نزدیکان مرتضوی از او امروز در سطح شهر تصاویر سعید مرتضوی با عنوان «گمشده» و «تحت تعقیب» به چشم می‌خورد که نشان از یک پویش مردمی برای پیدا کردن قاضی سابق قوه‌قضائیه و سپردن او به دست قانون دارد.

پویش مردمی برای پیدا کردن سعید مرتضوی

پویش مردمی برای پیدا کردن سعید مرتضوی