سفر معاون نهاد ریاست جمهور به گیلان صبح امروز؛

سفر معاون نهاد ریاست جمهور به گیلان

به گزارش رشت۲۰ ;ازدید از چند طرح روستایی و شرکت در همایش روز روستا ، ۲ برنامه سفر معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری به گیلان است.