سقوط درخت در خیابان لاکانی بدون وزش باد و طوفان!

سقوط درخت در خیابان لاکانی بدون وزش باد و طوفان!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، صبح امروز در حالی که به هیچ عنوان بادی در شهر رشت در حال وزیدن نبود، یک درخت کهنسال در خیابان لاکانی رشت سقوط کرد و موجب آسیب به یک تیربرق، چند درخت و دیوار یک مجتمع تجاری در اطراف شد.

نکته قابل تامل آنکه این درخت کهنسال به ظاهر پوسیده بوده و در شرایط خطرناک قرار داشت اما متاسفانه هیچ اقدام پیش دستانه ای در این خصوص انجام نشد تا این درخت به راحتی سقوط کند!

حال باید از مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهرداری رشت پرسید که دقیقاً چند درخت در سطح شهر رشت چنین وضعیتی دارند و برای جلوگیری از فجایای احتمالی در آینده چه برنامه ای وجود دارد؟ آیا اینبار باید منتظر خسارت های جانی بجای خسارات مالی بود؟!