سمت جدید برادر مظفر نیکومنش در سازمان متعلق به شهرداری رشت

سمت جدید برادر مظفر نیکومنش در سازمان متعلق به شهرداری رشت

نکته جالب آنکه کاظم نیکومنش، برادر مظفر نیکومنش، عضو شورای شهر رشت هم به عنوان یکی از اعضای شورای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی منصوب شده است!

80793610_90505077cffbc

  به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خزر، ترکیب اعضای شورای سازمان‌های شهرداری به تفکیک به این شرح است:

اعضای شورای سازمان سیما، منظر و فضای شهری:
دکتر همایون کاوه، مهندس سید ساحره میر سیدی و دکتر مختار جباری
رییس هیات مدیره و عضو شورا مهندس علی بهارمست

اعضای شورای سازمان فر هنگی، ورزشی شهرداری رشت:
دکتر علی افتخاری، دکتر فیروز فاضلی و دکتر مرتضی طالع
رییس هیات مدیره و عضو شورا: مهندس علی بهارمست

اعضای شورای سازمان عمران و بازآفرینی شهری:
مهندس محمد اکبرزاده، مهندس علی خاوری و مهندس مرتضی شگفت،
رییس هیات مدیره و عضو شورا: مهندس فرامرز جمشیدپور

اعضای شورای سازمان آتش نشانی:
مهندس جمشید رسایی، مهندس افشین عزیزی، دکتر امیر مرادی
رییس هیات مدیره و عضو شورا: مهندس علی بهارمست

اعضای شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی:
مهندس حجت شعبان پور، مهندس محمد حسین اصغریان، مهندس هادی الماسی
رییس هیات مدیره و عضو شورا: سمیه رستگار

اعضای شورای سازمان سازمان فناوری و ارتباطات فاوا
دکتر مجید متقی طالب، مهندس باقری، مهندس فرزاد توکلی
رییس هیات مدیره و عضو شورا: مریم گل احضار

اعضای شورای سازمان حمل و نقل باز و مسافر شهرداری رشت
فرهاد نصیری، مهندس رامتین باقری، مهندس حسین حاجی پور
رییس هیات مدیره و عضو شورای سازمان به مهندس فرامرز جمشیدپور

اعضای شورای سازمان مدیریت پسماندشهرداری رشت:
دکتر علیرضا پنداشته، مهندس غلامرضا مقدسی ، مهندس سید پویا شهشهانی
رییس هیات مدیره و عضو شورا: مهندس علیرضا بهارمست

اعضای شورا سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی:
مهندس فرهمند پورعلی، مهندس علیرضا شعبان نژاد، کاظم نیکومنش
رییس هیات مدیره و عضو شورا: مهندس علیرضا بهارمست

اعضای شورای سازمان آرامستانهای شهرداری رشت:
دکتر مسعود اسلامی، دکتر امیر مرادی، حجت الاسلام ولی الله عادلی
رییس هیات مدیره و عضو شورا: مهندس علیرضا بهارمست