سهم قابل تامل رسانه‌های غیر رشتی از سفره شهرداری رشت! در حاشیه انتشار لیست پرداختی به رسانه‌ها - قسمت اول؛

سهم قابل تامل رسانه‌های غیر رشتی از سفره شهرداری رشت!

اختصاصی / به گزارش خبر فوری رشت، مردادماه سال جاری بود که مسعود کاظمی رئیس وقت شورای شهر رشت خبر از پرداختی ۲ میلیاردی شهرداری رشت به برخی رسانه‌های خاص داد. موضوعی که در ابتدا با واکنش تند برخی رسانه‌ها نیز همراه بود.

 

حدود ۷ ماه پس از طرح موضوع پرداختی خاص به برخی رسانه‌ها بود که روز گذشته لیستی غیررسمی از فاکتورهای ارسالی برخی رسانه‌ها که قطعاً به‌صورت تمام و کمال نیز پرداخت‌نشده است، به تیتر یک رسانه‌ها بدل شد.

 

در میان این هیاهو اما فاطمه قدیمی حرفه مدیر روابط عمومی شهرداری رشت با غیررسمی خواندن این لیست در گفتگو با یکی از رسانه‌ها خبر از ارسال نام دوازده رسانه به بازرسی داد! موضوعی که در نوع خود نیز عجیب است که مگر امکان‌پذیر است مدیر روابط عمومی شهرداری رشت از پرداختی به رسانه‌ها بی‌خبر بوده و اکنون خبر از ارسال نام آنان به بازرسی بدهد؟!

 

نکته جالب‌تر اما در بخش دیگری از موضوع نهفته است، جایی که بیش از ۱۰درصد از پرداختی‌ها مربوط به رسانه‌هایی غیر رشتی بوده است! این آمار ۱۰درصدی شامل نشریات سراسری نیز نمی‌شود. رسانه‌هایی از شرق و غرب گیلان که هرگز اجازه حضور رسانه‌های شهر رشت را در شهرستان‌های خود نمی‌دهند به‌راحتی مبالغی چند ده میلیون تومانی را توانسته‌اند از شهرداری رشت طلب کنند.

 

قابل‌تأمل آنکه در میان رسانه‌های غیر رشتی نام رسانه‌ای با عنوان “شورای مازنی و مجلس مازنی” دیده می‌شود که مبلغی ۷۵ میلیون ریالی را از شهرداری رشت طلب کرده است و این موضوع خود جای تأمل فراوان دارد!