سوالی از رئیس سازمان صمت گیلان؛ چه کسی جز شما در ارائه بی‌کیفیت‌ترین نوع گندم مقصر است؟!

سوالی از رئیس سازمان صمت گیلان؛ چه کسی جز شما در ارائه بی‌کیفیت‌ترین نوع گندم مقصر است؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، فرهاد دلق پوش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان صبح امروز در کارگروه ستاد تنظیم بازار گیلان که به ریاست ارسلان زارع استاندار گیلان برگزار شد، اظهاراتی قابل تامل را مطرح کرد.

03 فرهاد دلق‌پوش - سوالی از رئیس سازمان صمت گیلان؛ چه کسی جز شما در ارائه بی‌کیفیت‌ترین نوع گندم مقصر است؟!

دلق پوش بر اساس آمارهای کاغذی و نه آنچه که در کف جامعه در حال رخ دادن است مدعی شد که “گیلان در حوزه تنظیم بازار نیز در کشور رتبه یک را کسب کرده است” این اظهار نظر عجیب دلق پوش چیزی شبیه به همان ادعای وی در خصوص گران نشدن نان در استان بود که تنها یک ماه پس از این مصاحبه قیمت نان در سراسر استان افزایش یافت و هیچکس هم توان کاهش قیمت را نداشت!

وی همچنین در خصوص کیفیت پایین گندم ارائه شده در استان گیلان اظهار داشت: بی‌کیفیت‌ترین نوع گندم در گیلان توزیع می‌شود که مستقیماً روی کیفیت نان اثر می‌گذارد و لازم است دولت در این زمینه چاره‌ای بیندیشد چون سلامت مردم بسیار متأثر از مصرف نان و محصولات با پایه آرد است.

نکته عجیب آنکه نفر اول صنعت، معدن و تجارت گیلان کسی جز خود دلق پوش نیست و عجیب به نظر می رسد که وی چنین اظهاراتی را مطرح می کند زیرا شخص دلق پوش باید پاسخگوی این کیفیت گندم ارائه شده به استان باشد. نه اینکه خود در نقش پرسشگر پشت تریبون قرار بگیرد و باید پاسخی شفاف در این خصوص مطرح کند.