سوال از رییس‌جمهور از دستور کار مجلس خارج شد

سوال از رییس‌جمهور از دستور کار مجلس خارج شد

به گزارش رشت۲۰ ؛ولی داداشی در گفت و گویی اظهار کرد: سوال از رییس جمهور درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری به دلیل پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان از نصاب افتاد و از دستور کار خارج شد.

300x202 - سوال از رییس‌جمهور از دستور کار مجلس خارج شد


وی گفت که دولت برای پس گرفتن امضاهای نمایندگان ورود کرده و برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفته اند.
داداشی در عین حال گفت که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه جاری فرصت برای پس گرفتن امضا داشتند که این اتفاق دوشنبه رخ داده است لذا انتظار ما این است که سوال اعلام وصول شود.
بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز با تایید این موضوع  گفت که ۵۰ نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفته اند.