سکته زن جوان بخاطر زنده شدن غذا در رستوران! عکس

سکته زن جوان بخاطر زنده شدن غذا در رستوران! عکس

حرکت کردن غیرمنتظره یک تکه سوشی در رستوران ژاپنی حسابی خبرساز شده است

زنده شدن ناگهانی غذای مشتری، باعث سکته زن جوان شد

زنده شدن ناگهانی سوشی روی بشقاب مشتری در یکی از رستوران های ژاپن خبرساز شد.

تصویری از این صحنه در فضای مجازی منتشر شد که حرکت ناگهانی سوشی را به تصویر کشیده است. مشتری رستوران که متوجه حرکت سوشی داخل بشقابش شد و با تعجب و شگفتی از این اتفاق عکسبرداری و در فضای مجازی انتشار داد.

میزی مقابل این مشتری که خانم جوانی در حال خوردن غذا بود با دیدن این صحنه از ترس سکته کرد.

به گفته مشتری رستوران، این سوشی مانند سوشی های دیگر از گوشت ماهی لطیف استفاده شده بود که ناگهان هنگام سرو غذا به حرکت در آمد.

مشتری رستوران بعد از مشاهده حرکت کوچک داخل غذایش متعجب شده و به زنده بودن گوشت ماهی شک می کند برای همین با چاپ استیک خودش ضربه ای به غذا وارد می کند و همین ضربه عامل حرکت بعدی سوشی می شود

حرکت کردن سوشی در بشقاب

حرکت کردن سوشی در بشقاب