سکوت آقای سهامدار برابر اتفاقات یک بیمارستان خصوصی دیگر!

سکوت آقای سهامدار برابر اتفاقات یک بیمارستان خصوصی دیگر!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، روز سه شنبه هفته گذشته بود که حدود ۲۵۰ نفر از پرسنل بیمارستان آریای رشت در پی کاهش بی دلیل حقوق خود، اقدام به اعتصاب در بیمارستان کردند.

پس از این اتفاق اما بجای حل مشکل این پرسنل، خانمی به نام “ش” اقدام به جمع آوری لیست افراد حاضر در این اعتصاب کرد تا این افراد را از بیمارستان اخراج کنند.

حال اما ارسلان سالاری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان که خود سهامدار یک بیمارستان خصوصی دیگر بوده، در مقابل اتفاقات رخ داده در این بیمارستان خصوصی سکوت کرده و واکنشی نسبت به اتفاقات رخ داده در این بیمارستان از خود نشان نمی دهد.

گفتنیست براساس آنچه که در پرتال بیمارستان خصوصی قائم رشت آمده است، ارسلان سالاری سرپرست فعلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان جزو سهامداران این بیمارستان است.