سکوت نمایندگان گیلان در مقابل تکمیل مطالعات فاز اول انتقال آب دریای کاسپین به فلات مرکزی!

سکوت نمایندگان گیلان در مقابل تکمیل مطالعات فاز اول انتقال آب دریای کاسپین به فلات مرکزی!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، در شرایطی که ساعاتی پیش مجری طرح انتقال آب دریای کاسپین به فلات مرکزی درباره آخرین تحولات این پروژه، گفت: مطالعات مرحله اول طرح ملی انتقال آب دریای کاسپین به فلات مرکزی تکمیل شده است، هیچ یک از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده اند.

محمد کهریزی صبح امروز در ششمین نشست ستاد راهبری آب استان سمندان با بیان اینکه اخذ مجورهای قانونی برای انتقال آب دریای کاسپین به فلات مرکزی در حال پیگیری است، گفت: مرحله بعد برای اجرای طرح ملی انتقال آب دریای کاسپین به فلات مرکزی فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران است.

http://diyarmirza.ir/wp-content/uploads/2019/09/3002066.jpg

این اظهارات کهریزی در شرایطی است که نمایندگان گیلان نسبت به پیشرفت این طرح علیه زیست بوم شمال کشور، ماه هاست سکوت کرده اند و هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نمی دهند.

عجیب تر آنکه در حاشیه سکوت نمایندگان گیلان، مجری طرح انتقال آب دریای کاسپین به فلات مرکزی در بخش دیگری از این جلسه مدعی شده است که تهیه پیش نویس نامه به معاون اول رئیس جمهوری، پیگیری و درخواست از مجری طرح برای ارسال گزارش، ارسال نامه حفاظت محیط زیست درباره پاسخ کارگروه‌های ارزیابی زیست‌محیطی از جمله اقدامات انجام شده در راستای مصوبه‌های تصویب شده در نشست قبلی ستاد راهبردی آب استان سمنان بود و در این نشست درباره مسائل مختلفی مانند پیگیری مصوبه‌های نشست قبلی و گزارش معماری تامین منابع مالی طرح شیرین‌سازی آب دریای کاسپین توسط مجری طرح در دستور کار قرار گرفت.