سیاه پوش کردن خیابان ها، نصب پرچم و المان های ویژه محرم و خیمه در میادین 

سیاه پوش کردن خیابان ها، نصب پرچم و المان های ویژه محرم و خیمه در میادین 

به گزارش رشت۲۰-سیاه پوش کردن خیابان ها، نصب پرچم و المان های ویژه محرم و خیمه در میادین و بلوارهای سطح شهر توسط شهرداری لاهیجان به روایت تصویر: