سید امیرحسین علوی: با درایت محمدحسن عاقل منش مشکلات بسیاری در حوزه فرهنگی مرتفع شد  قدردانی رئیس شورا از زحمات رئیس کمیسیون فرهنگی

سید امیرحسین علوی: با درایت محمدحسن عاقل منش مشکلات بسیاری در حوزه فرهنگی مرتفع شد

علوی با قدردانی از زحمات محمدحسن عاقل منش، اظهار داشت: در سال اول شورا رئیس کمیسیون فرهنگی زحمات زیادی را متقبل شد. حساسیت های موجود در حوزه فرهنگی و حواشی به وجود آمده در این حوزه با درایت محمدحسن عاقل منش مرتفع شد.

سید امیرحسین علوی در جلسه گذشته صحن شورا ضمن قدردانی از تمامی اعضای شورا و کمیسیون های پنجگانه از محمدحسن عاقل منش، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت پس از ارائه گزارش به طور ویژه قدردانی کرد.

به گزارش رشت۲۰، رئیس شورا با اشاره ای مختصر به مشکلات ایجاد شده برای حوزه مدیریت شهری تصریح کرد: تلاش اعضای شورا بر این بود تا در شرایط سخت نیز امورات را پیش ببرند.

 

علوی با قدردانی از زحمات محمدحسن عاقل منش، اظهار داشت: در سال اول شورا رئیس کمیسیون فرهنگی زحمات زیادی را متقبل شد. حساسیت های موجود در حوزه فرهنگی و حواشی به وجود آمده در این حوزه با درایت محمدحسن عاقل منش مرتفع شد.

 

وی همچنین طی گفتگویی با اشاره به دستاوردهای فرهنگی رشت در سال اول شورا بیان داشت: با درایت محمدحسن عاقل منش مشکلات بسیاری در حوزه فرهنگی مرتفع شد و اقدامات مثبتی صورت گرفت که تئاتر خیابانی یکی از این اتفاقات بزرگ بود و امیدوارم تداوم یابد.

 

سید امیرحسین علوی افتتاح تماشاخانه روباز را از دیگر اقدامات فرهنگی صورت گرفته برشمرد و گفت: اقدامات زیربنایی بسیاری در سال اول شورا در کمیسیون فرهنگی رقم خورد.

 

رئیس شورای اسلامی شهر رشت از پیگیری و دغدغه مندی عاقل منش در خصوص بناهای میراثی و برگزاری جلساتی در سطح ملی قدردانی کرد و افزود: با انتقال ساختمان شورا به ساختمان سابق شهرداری، شاهد راه اندازی موزه مشروطه در عمارت تاریخی میرزا خلیل رفیع خواهیم بود و این مهم جز با همدلی و همراهی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا مقدور نبود.

 

علوی در پایان تصریح کرد: به سهم خود از زحمات و پیگیری های محمدحسن عاقل منش در پیشبرد امور فرهنگی شهر رشت قدردانی می کنم.