سید پیام جعفری نیا با حفظ سمت دبیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت شد سید پیام جعفری نیا، با حفظ سِمَت دبیر کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر رشت شد.

سید پیام جعفری نیا با حفظ سمت دبیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت شد

به گزارش رشت۲۰-سید پیام جعفری نیا، با حفظ سِمَت دبیر کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر رشت شد.

ظهر امروز در هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر رشت با تعرفه فاطمه شیرزاد، رئیس کمیسیون، سید پیام جعفری نیا، مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت با حفظ سِمَت بعنوان دبیر این کمیسیون منصوب گردید.

 

گفتنی است، سید پیام جعفری نیا بیش از نه سال سابقه فعالیت در حوزه روابط عمومی های مناطق و سازمانهای شهرداری رشت و دو سال سابقه مدیریت در روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت را در کارنامه خود دارد.