سی‌ان‌ان آرای بایدن را به ۲۷۹ رأی الکترال کاهش داد

سی‌ان‌ان آرای بایدن را به ۲۷۹ رأی الکترال کاهش داد

به گزارش رشت۲۰ به نقل از اقتصاد آنلاین؛ با حذف ۱۱ رأی الکترال ایالت آریزونا به جو بایدن، سی‌ان‌ان آرای نامزد دموکرات‌ها را از ۲۹۰  به ۲۷۹ رای الکترال کاهش داد.

 

4 - سی‌ان‌ان آرای بایدن را به ۲۷۹ رأی الکترال کاهش داد

5 - سی‌ان‌ان آرای بایدن را به ۲۷۹ رأی الکترال کاهش داد