شارع عام، پارکینگ عمومی تاکسی تلفنی‌های بی‌پارکینگ!

شارع عام، پارکینگ عمومی تاکسی تلفنی‌های بی‌پارکینگ!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، باید قبول کرد که شهر رشت دیگر ظرفیت حتی یک خودروی بیشتر را ندارد، سال هاست در این شهر نه خیابانی بازگشایی می شود و نه راهی تعریض، هرآنچه که گفته شده نیز برای آینده است و وعده ای برای فردا، اینکه تحقق یابد یا خیر نیز پیشبینی بسیار سختی است.

در این میان سال هاست قانونی برای داشتن پارکینگ برای تاکسی های تلفنی سطح شهرها ابلاغ شده است، قانونی که در یکی دو سال اخیر البته کمی آب رفته و کسی دیگر به آن توجهی ندارد. از طرفی شارع عام تبدیل به پارکینگ عمومی این تاکسی های تلفنی شده است، به گونه ای که برخی از تاکسی های تلفنی به صورت صوری مکانی را به عنوان پارکینگ معرفی می کنند و سپس اجاره نامه مکان را فسخ کرده و یا در آن ملک ساخت و ساز می کنند و دیگر کسی نیز جلوگیری از کار آنان به عمل نمی آوردند و آنها نیز در مقابل خودروهای خود را در کوچه ها و معابر عمومی پارک می کنند که سببر بروز مشکلات ترافیکی بخصوص در معابر فرعی شهر می شود.

در این سال ها شهر رشت تبدیل به یک پارکینگ شناور شده است. هرکس که بتواند در این مسیر پر پیچ و خم ترافیکی سطح شهر جای پارک پیدا کند قطعاً برنده بازی خواهد بود! از طرف اجرایی نشدن پارکومتر در شهر رشت و تخصیص آن فقط به معابر اصلی سطح شهر خود موضوعی دیگری است که باید بر روی آن تعمق بیشتری داشت.

حالا اما باید برای رفع بخشی از این مشکل از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری شهرداری رشت خواست تا با برخورد جدی با تاکسی های تلفنی بدون پارکینگ یا مانع از فعالیت آنان بر اساس قانون شوند و یا آنها را مجبور به رعایت قانون نمایند.