شاه محمدی هنوز نیامده ورزش لاهیجان را شوکّه کرد | استعفای رییس هیئت کبدی لاهیجان در اعتراض به عدم ثبات مدیریتی در این اداره علیرضا پرندوش سرپرست هیئت کبدی شهرستان لاهیجان در اعتراض به عدم ثبات مدیریتی متولیان امر در اداره ورزش و جوانان شهرستان لاهیجان ، از سمت خود استعفا داد .

 شاه محمدی هنوز نیامده ورزش لاهیجان را شوکّه کرد | استعفای رییس هیئت کبدی لاهیجان در اعتراض به عدم ثبات مدیریتی در این اداره

به گزارش رشت۲۰-پرندوش همچنین در متن استعفا نامه ی خود آورده است : در طول مدت حدودا ده ماهه ی سرپرستی اینجانب با هزینه کرد شخصی ، و عملکرد قابل دفاع در ابتدای فعالیت که به پیوست این نامه آمده است ، کمترین حمایتی از این رشته ورزشی و مدال آور و علاقمندان به آن نشد ‌.

گفتنی است فریبرز شاه محمدی که پیش از این و در سال های نه چندان دور ، ریاست اداره تربیت بدنی این شهرستان را برعهده داشت ، بدلیل عملکرد مدیریتی اش وداع تلخی با این شهرستان کرده بود اما از شواهد و قرائن اینطور بنظر می رسد که او تجربه ی سالیان گذشته خود در این شهرستان را از یاد برده و قصد دارد با امتیاز دهی های سیاسی ، ورزش لاهیجان را مجددا به حاشیه براند .

با توجه به این موارد
آیا شاه محمدی می داند که لاهیجان صومعه سرا یا رشت نیست؟
یا اینکه با توجه به اتفاقاتی که برایش رقم خورده ، در جریان است که شاید او هم به زودی همچون رضا مودبی با این شهرستان خداحافظی خواهد کرد ؟
بهتر این است که مجموعه ی دولت در لاهیجان از وی بپرسند ، اداره ورزش و جوانان تحت امر دولت است یا نماینده مخالف دولت در مجلس؟

<