شجاعت در ارائه بیلان به بهانه انتشار کارنامه ترافیکی شهرداری رشت

شجاعت در ارائه بیلان

یکی از مهم‌ترین سوالات شهروندان در دنیای امروز که حق طبیعی آنها به‌شمار می‌آید، نحوه عملکرد سازمانهای دخیل در مدیریت شهری است. مردم بودجه اصلی سازمانهای دخیل در مدیریت شهری را پرداخت می‌کنند و حق دارند بدانند که دستگاههای متولی چه عملکردی دارند.

به گزارش رشت۲۰ ؛در همین زمینه معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری رشت، در روزهای اخیر اقدام به انتشار و توزیع گزارشی از عملکرد خود در سال گذشته کرده است. در این گزارش که در قالب یک کتابچه هفتاد صفحه‌ای منتشر شده است، مهم‌ترین اقدامات این معاونت درخصوص اقدامات ترافیکی انجام شده در مناطق پنجگانه شهرداری رشت، مطالعات انجام شده در حوزه مهندسی و ایمنی، اطلاعات عملکردی و آماری حوزه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، فعالیت‌های حوزه مدیریت کنترل ترافیک و همچنین مراکز معاینه فنی خودروها ذکر شده است.

در مقدمه این گزارش، فرامرز جمشیدپور، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت، در قالب یادداشتی عنوان کرده است: “برقراری ارتباط سازنده بین مجموعه مدیریت شهری و شهروندان، یکی از مهمترین اصول اساسی است که شهرداری رشت دنبال می‌کند و سعی دارد با برقراری و استحکام این تعامل، گام‌های استواری در جهت توسعه شهر رشت برداشته و رفاه حال شهروندان را فراهم کند”.

 

این چند جمله، خود بیانگر سیاست اصلی تهیه این گزارش است که نشانگر نوع نگاه تعامل‌محور با شهروندان به‌عنوان صاحبان اصلی خدمات شهری است.

 

همچنین حسن هادی‌زاده، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری رشت، در نوشتار ابتدایی گزارش که به‌عنوان واحد تهیه کننده این گزارش به رشته تحریر درآورده، با ذکر فلسفه ارائه چنین گزارشی، نوشته است: “بدون درنظر گرفتن آمارهای دقیق و اطلاعات صحیح، نمی‌توان به ایجاد چشم‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده اندیشید و نسبت به بهبود وضعیت ترافیکی شهر امیدوار بود. آمار و اطلاعات دقیق همواره برای مدیران این ضمانت اجرایی را فراهم می‌کند که بتوانند با مراجعه به این دستاوردها، تصمیماتی بگیرند و امیدوار باشند که می‌توانند نتایج مطلوبی ایجاد کنند”.

 

انتشار این کتابچه را می‌توان اقدام مهمی در راستای شفاف‌سازی و بیان اقدامات انجام‌شده در مجموعه شهرداری دانست که خوب است این اقدام قابل تقدیر در دستور کار سایر سازمانها و معاونتهای شهرداری نیز قرار گیرد و یا اینکه از سوی معاونت برنامه‌ریزی با تجمیع سالیانه گزارشات به‌صورت متمرکز منتشر شود.