شغلی که اوباما بعد از ریاست جمهوری انتخاب کرد

شغلی که اوباما بعد از ریاست جمهوری انتخاب کرد

باراک اوباما دربارۀ شغلی که پس از پایان ریاست جمهوری انجام خواهد داد، گفت: رانندۀ آژانس خواهم شد.

.jpg - شغلی که اوباما بعد از ریاست جمهوری انتخاب کرد

این پاسخ طنز را در جواب سئوال «جینا رودریگز» بازیگر فیلم های طنز مطرح کرد.

رودریگز پرسیده بود: با توجه به این که پس از پایان دورۀ ریاست جمهوری، مانند دیگر مردم آمریکا «بیکار» خواهی شد، برای دوران بیکاری چه فکری کرده ای؟ آیا می خواهی وبلاگ باز کنی؟ شنیده ام که فعالیت هایت را در سایت یوتیوب ارائه خواهی کرد.

پاسخِ طنزِ اوباما، باب طنزپردازی دیگر خبرنگاران را نیز گشود به طوری که خبرنگار تلویزیون «سی.بی.اس.نیوز» پرسید: واقعاً می توان باور کرد که روزی درخواست آژانس کنیم و رئیس جمهور چهل و چهارم آمریکا جلوی منزلمان حاضر شود تا ما را به مقصد برساند؟

اوباما این بار لحن طنز خود را کنار گذاشت و گفت: بعد از پایان دورۀ ریاست جمهوری، اول از همه برنامه دارم که دو هفته بخوابم .. اما بگذارید جدی تر باشم، من کار برای فراهم کردن فرصت های اشتغال برای جوانان را ادامه خواهم داد، زیرا در حال حاضر آن ها فرصت های چندانی برای کار ندارند. علاوه بر آن، برای فراهم کردن فرصتِ تحصیل برابر برای دختران و پسران نیز تلاش خواهم کرد.